• Het is niet belangrijk hoe stevig je tanden zijn, maar of je ze ergens in durft te zetten.

  • Het gaat er niet om of je binnen de lijntjes kleurt, het gaat erom dat je je eigen tekening maakt.

  • Een kind drukt zich uit, zoals het is ingedrukt.

  • We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen ze wel allemaal op hun eigen wijze laten schitteren.

Welkom bij Talentwaaier.nl

Welkom op de website van Talentwaaier. Talentwaaier is een praktijk voor kindercoaching en schoolbegeleiding omtrent hoogbegaafdheid. 

Hoogbegaafdheid is meer dan een hoge intelligentie. Een hoog IQ is namelijk geen garantie voor uitzonderlijke prestaties. In het meerfactorenmodel van Renzulli/ Mönks is te zien dat hoogbegaafdheid een combinatie is van een hoge intelligentie, creativiteit en motivatie. Hierbij spelen omgevingsfactoren een grote rol; het gezin, de school en vrienden. 
Ik denk dat er veel winst te behalen is bij de omgevingsfactoren, waardoor de persoonskenmerken vanzelf zichtbaar worden. Bij hoogbegaafde kinderen is bijvoorbeeld de motivatie voor schoolvakken soms ver te zoeken, terwijl ze heel erg gemotiveerd en geconcentreerd zijn voor zaken die hun interesse wekken. 
Mijn missie is om hoogbegaafde kinderen op school passend onderwijs te bieden. Daarnaast kan het coachen van kinderen en tips en handvatten voor ouders van groot belang zijn voor de ontwikkeling van het hoogbegaafde kind. 

Het inschakelen van een kindercoach kan een tussenoplossing zijn, als men de stap naar een kindertherapeut of psycholoog te groot of zelfs onnodig vindt. 

De naam talentwaaier staat voor de verscheidenheid aan talenten die kinderen kunnen hebben. Hoe fijn is het om deze talenten te ontdekken en gebruiken wanneer je aan een (leer)doel werkt. Ik werk graag vanuit de kracht van het kind zelf. Inzicht in talenten is hierbij essentieel. Daarnaast wil ik kinderen meegeven dat ze trots mogen zijn op zichzelf. Laat jezelf en je talenten zien, net zoals een pauw zijn veren spreidt. 

Mijn diensten

Over mij

Ik ben Lisette Blom-Dijkstra (25 januari 1989), oprichter en eigenaar van Talentwaaier. Ik woon in Santpoort-Noord. 

Sinds 2010 ben ik werkzaam in het onderwijs. Eerst als leerkracht op basisschool De Bareel in Heemskerk in de bovenbouwklassen en als bouwcoördinator. Sinds 2021 ben ik adjunct-directeur op Kindcentrum Helmgras in Castricum.

Ik heb de opleiding ‘talentbegeleider’ gevolgd bij Novilo. Met de opgedane kennis heb ik op De Bareel beleid geschreven voor plusleerlingen en plusklassen opgezet voor groep 1 t/m 8. In de plusklas werken de kinderen door middel van projecten aan ‘leren leren’, kritisch en creatief denken, filosoferen en sociaal emotionele opdrachten. Voor groep 1-2 ligt de focus op ontdekkend en onderzoekend leren. 

Binnen stichting Tabijn ben ik actief in de werkgroep meer- en hoogbegaafdheid. 

In 2016 heb ik de gevorderdenopleiding gevolgd bij Novilo en mij verdiept in het coachen van (hoog)begaafden, mindset en hoogsensitiviteit. 

Ik haal ook veel voldoening uit het individueel coachen van kinderen. Ik zoek altijd naar de beste vorm van begeleiding wat op dat moment, voor dat kind goed werkt. 
Ook heb ik een enorme drive om collega’s, leerkrachten en andere geïnteresseerden kennis over te dragen en te motiveren zich in te zetten voor hoogbegaafde leerlingen.

 

Klanten aan het woord

Hier een slider